Acil Yardım

Acil Yardım

İnsanların ön göremediği, kontrolümüz dışında gerçekleşen doğal afetler hem can hem mal kaybına sebep olmaktadır. Büyük çaplı ve çok tehlikeli boyutlara varabilmektedir. Bir insan ne kadar güçlü olursa olsun kısa bir an içinde her şeye yeniden muhtaç kalabilir. En basit örnek, birkaç saniye süren bir deprem bile binlerce insanın evini, ailesini elinden alıp yardıma muhtaç bir halde bırakabilir. Seller, su taşkını, deprem, fırtına gibi acil yardım gerektiren doğal afetler ülkemizde en sık gördüğümüz afetlerdendir. Fakat maden kazaları, yangınlar, endüstriyel kazalar, bazı biyolojik durumlar insan kaynaklı afetlerdir ve bunlar da acil yardım gerektirmektedir.

Acil Durumlar İçin Ne Kadar Hazırız?

Türkiye Cumhuriyeti, jeolojik konumu itibari ile deprem bölgesinde yer almaktadır. Ülke olarak fay hattının üzerinde yer almaktayız. Aynı zamanda bulunduğumuz iklim sebebiyle de mevsimsel olarak sel, çığ gibi oluşumlar da ülkemizdeki birçok bölgeyi olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple hâlihazırda AFAD’ın organize ettiği şekilde bazı kurumlar ve kişisel olarak insanlar da bu konuda bilinçlenmeli ve her türlü acil durum için hazırlıklı olmalıyız.

Beşir derneğinde her türlü doğal afet için hemen yardıma koşmak üzere tüm çalışanlarımız AFAD tarafından eğitim almaktadır. Her türlü doğal afette ya da acil yardım gerektiren her konuda gönüllülerimiz, çalışanlarımız ve Beşir Derneği temsilcileri olarak yardıma hazırız. Tüm Türkiye çapında 200’ün üzerindeki temsilciliğimiz ile her zaman en hızlı şekilde müdahale edecek şekilde eğitim gördük. Acil durumlar için hazırlanmış eylem planları dâhilinde hemen organize olup acil olarak müdahale ederiz.

Beşir Derneği Acil Durum Hazırlıklar Nelerdir?

Beşir Derneği olarak 200’ün üzerindeki temsilciliklerimizle beraber Afet Lojistik Deposu oluşturduk ve herhangi bir deprem felaketi olması durumunda, arama kurtarma çalışmaları yapmak için tüm gücümüzle hazırlandık. Hemen harekete geçecek şekilde eğitim görmüş olan çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile acil yardıma her an hazırız. Taşınabilir (mobil) ve Sahra aşevlerinin kurulması, barınma için destekler, çadır ve çadır kentlerin yapılması, giyim yardımı, yakacak yardımı, gıda yardımı ve temizlik yardımı gibi ihtiyaçların karşılanması için ekiplerimiz en çabuk şekilde acil yardım bölgesine yetişecektir.

Acil yardım gerektiği konularda, Beşir Derneği olarak gönüllülerimize, çalışanlarımıza ve temsilciliklerimize sürekli acil yardım eğitimi vermekteyiz ve afet durumunda her zaman önceden hazırladığımız yardım planına göre hareket etmekteyiz.

Beşir Derneğinin Acil Durum Kapasitesi Nedir?

Beşir Derneği olarak acil yardım ekiplerimizce birçok yardım sunulmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse, taşınabilir mobil aşevleri ile acil durumlarda en temel ihtiyaç olan gıda ihtiyacını karşılamak için kurulmaktadır. Mobil aşevleri taşınabilir olması ve çok fonksiyonlu olması sebebiyle çok kısa bir süre içinde kurularak 5000 kişiye yemek dağıtabilecek kapasiteye erişmektedir. Beşir Derneği olarak Elazığ’da, Malatya’da ve Samsat’taki depremlerde binlerce insana yardım eli uzattık.

Mobil aşevlerinin haricinde ekmek fırınlarımız ile de hizmet vermekteyiz. 2015 ile 2019 yılları arasında tam 45 milyon ekmek üreterek sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Beşir Derneği olarak sizlerin bağışları ile ihtiyaç duyan herkesin her zaman ve her durumda yanında olacağız. Mobil aşevleri, ekmek fırınları ve lojistik araçlarımız ve kurduğumuz sahra aşevleri ile her türlü afet durumunda Beşir Derneği olarak acil yardıma hazırız.

Beşir Derneğinin Yardıma Koştuğu Acil Durumlar Hangileri Olmuştur?

  • Endonezya’daki Tsunami afeti sonrası yardım
  • Pakistan’daki sel felaketi sonrası yardım
  • Arnavutluk-Bosna-Hersek sel felaketi
  • Soma maden kazası 
  • Samsat, Elazığ, Van depremleri

Beşir Derneği olarak gıda, bebek bezi, yatak, hazır konserveler vb gibi her türlü yaşam malzemelerine ihtiyaç duymaktayız. Sizler de acil yardım için destek olmak isterseniz bağışlarınız bekliyoruz.