Zekât ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi?

Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin
60. ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen
kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekât ve fitre
verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

 

Daha detaylı bilgi için : http://www.diyanet.gov.tr/turkish/duyurular/dok/zekat.pdf

Tarih : 17.07.2012 - Bu Haber 15352 Defa Görüntülendi