Yardım Talebi
 GEREKLİ EVRAKLAR VE YARDIM SÜRECİ İŞLEYİŞİ

NOT : Girdiğiniz Bilgiler Sistemimiz Tarafından İletişim Amaçlı Alınmaktadır.Girdiğiniz Bilgiler 3.Şahıslarla Kesinlikle Paylaşılmayacaktır.

Bu bir online başvuru formu değildir. Dosyanızın işleme alınabilmesi için stenilen evrakları Beşir Derneği Yardım Komisyonu Başkanlığına gönderilmelidir. Evraklarınız derneğimize ulaştığı zamandan itibaren başvurunuzun işlemleri başlayacaktır. Aşağıdaki listede belirtilen evraklardan herhangi biri eksik olduğu takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır.

Eksik gönderilen evraklar imha edilmektedir.

Lütfen formu eksiksiz olarak doldurunuz ve evrakları eksiksiz bir şekilde Yeni Mahalle Süreyyapaşa Cd. Sardunya Sk. No:24 Pendik - İSTANBUL adresine ve 0216 354 30 43 fax numarasına iletiniz.

Başvurular işlem yoğunluğuna göre 1(Bir) Ay bekletilebilmektedir. Sosyal İnceleme ve Değerlendirme işlemleri size en yakın temsilciliğimiz tarafından evinize yapılacak ziyaretle başlayacaktır. Bu başvuru size kesinlikle yardım yapılacağı anlamına gelmemektedir. Yardım işleminin onaylanması için gerekli Sosyal İnceleme ve Değerlendirme sonucu karar alınacaktır.

NOT : Kargo ücreti gönderen tarafından ödenecektir.


Gerekli Evraklar

1- Adresli Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınabilir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü - Arkalı)
3- Varsa özürlülük veya sağlık raporu fotokopisi

Gerekli evrakların Beşir Derneği'ne ulaşmasıyla birlikte, yardım talebinde bulunan kişinin adına sistemde dosya açılır. Beşir Derneği 'ne müracaat eden kişilerin verdiği bilgilerin doğruluğu, ihtiyaç durumunun belirlenmesi için Sosyal İnceleme Süreci başlar. Yardım talebinde bulunan kişinin beyan ettiği adrese en yakın olan temsilcimize bilgiler aktarılır.

Beşir Derneği temsilcisi yardım talep edenin bulunduğu çevreden bilgi toplar, alınan bilgiler doğrultusunda eve gider. Ev içerisinde aile fertlerini, evin durumunu, nelere ihtiyaç olduğunu tespit eder.

Bu ziyaret sırasında yardım talebinde bulunan kişilere yardımın yapılıp yapılmayacağı, yardım yapılacaksa yardımın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi kesinlikle verilmez.

Yardım talep eden kişinin adresine yapılan ziyarette elde edilen bilgiler Sosyal İnceleme Formuna temsilci tarafından aktarılarak Beşir Derneği Genel Merkezine iletilir.

Temsilciden gelen Sosyal İnceleme Formu Beşir Derneği'nde Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru sahibine yardım yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa miktarı, yardım şekli ve süresi belirlenir. Tespitlerin değerlendirilmesi kesinlikle objektif kıstaslar ışığında yapılır. Hangi bölgeden veya ırktan olduğu, hangi dine ve mezhebe mensup olduğu, hangi siyasi görüş ve düşüncede olduğu gibi hususlar, tespit ve değerlendirmede dikkate alınmaz.

Yardım Değerlendirme Komisyonu'nca yardım verilmesi uygun görülenlerin dosyaları Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu, Derneğin imkânlarını dikkate alarak yardım kararı alır.

Beşir Derneği hiçbir şekilde bu yardımın başlangıcından sonuna kadar kendini taahhüt altında hissetmez,sürecin herhangi bir yerinde tek taraflı olarak yardım yapmaktan vazgeçebilir,Beşir Derneği'ne ilgili kişi tarafından teslim edilmiş bütün belgeler kişisel güvenlik açısından üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaz.

Beşir Derneği sağlıklı yardım yapabilmek için hakkımda araştırma yetkisine sahiptir. Yukarıda sayılı bütün başvuru koşullarını kabul ediyorum....

Doğrulama Kodu
Paylaş: